Panjur sistemleri, ev, işyeri ve diğer yapı sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Panjur sistemleri; teknolojinin gelişmesi ile gelen yenilikler sayesinde, yeni kimliklere bürünmekte, ilave fonksiyonlara ve farklı görünümlere ulaşmakta ve böylece geçmişteki kullanım alanlarına yenilerini eklemektedir. Günümüzde panjur sistemlerine duyulan ihtiyacın sebepleri kısaca şu şekilde sıralanabilir;


* Güneş koruması
* Isı izolasyonu
* Ses izolasyonu
* Güvenlik (konut, işyeri)
* Mahremiyet
* Estetik değer 

"